Tahakküme Sessiz Kalmayın.

Tahakküme Sessiz Kalmayın.

Sendikalara getirilen%2 öğütleşme oranı. Yandaş sendikanın yanında yol yürümek istemiyen benim farkım doğruluğumdur diyen yürekli insanların düşüncelerine, söylemlerine engel olma şeklidir. İnsanları tahakküm altına almak, onların yerine karar vermek, menfaat ve çıkar ilişkisi kurmanın adıdır. Dürüst sendikacılık yapamayan rant ve menfaat kapısı olan sözde sendikacılar halen kendi kasasını doldurmanın peşindedirler. Peki bu sendikaya üye olan insanlar halen göremiyor musunuz? Sizlerin hayalini kuramayacağınız arabalara, İPhone telefonlara, sınırsız kredi kartlarına sizleri temsil niteliğinde oturan Başkanlar sahiptir. Senin emanetin birilerinin tekelinde heba olmaktadır. Daha dün öğretmen olan bu kişiler şuan büyük bir servete sahiplerdir. 30 yıl hizmeti olup emekli olan ve bir ev alamayan memur 4 yıllık sendika başkanlığı ile zenginleşen Başkan. Sizler birileri köşeyi dönsün diye mi sendika üyesi oluyorsunuz. Ne zaman sorgulayacaksın bunları kamu çalışanları.
Teklifi mecliste sunmak için kullanılan AK Partili vekiller dahi oylamada bulunmamıştır. Teklifte imzası bulunan bir vekilin oylamada yer almaması ne kadar etiktir. Kanun çıkartacaksınız ve çıkartılan kanunda siz oy kullanmayacaksınız. Oy kullanmadığın kanunun maddesini neden meclise sunuyorsun o zaman. Sendikalar kanunun 28. maddesi gayet açıktır. "Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri,
yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsar. Toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamaz. Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden iki mali yıl için
geçerlidir. Bu çıkartılan kanun maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından mutlaka iptal edilecektir.
Biz hiçbir zaman ayrıştırmanın, aldatmanın, topluma yalan söylemenin tarafı olmayacağız. Bizlere getirilen%2 sendikalaşma oranı maddesine anayasa mahkemesinde sonuçlanana kadar yüreklilerin, yüreksizler karşısındaki dik duruşunu sergilemeye devam edeceğiz. Meydanlarda, alanlarda haykırmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu devlete ve millete Aşık insanlarız. Bizim Sevdamız hayallerimiz devlet ve millet üzerinedir.

İletişim

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK Bulvarı) No:39 / 20-21 Maltepe Çankaya/Ankara
Telefon: 0536 591 64 54

Sosyal Medya Hesaplarımız

EĞİTİMDE BİRLİK SEN
"Eğitimde Çalışanların Gür Sesi"